Tarief

Tarief
Het is vooraf niet te bepalen hoe lang een consult duurt. De kosten voor een consult van een uur zijn 75 euro inclusief BTW. De factuur dient achteraf voldaan te worden. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Ik ben geregistreerd bij het Nederlands Kwaliteitsregister voor Systeemspecialisten (NKS) en bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Verhinderd?
Bij verhindering dient dit uiterlijk 24 uur voor het consult doorgegeven te worden. Dan wordt het consult kosteloos geannuleerd. Indien de afzegging binnen 24 uur voor het consult wordt afgezegd worden de kosten in rekening gebracht.