SCHIP

Succesvol scheiden


SCHIP www.schipaanpak.nl

Het besluit is genomen; jullie gaan uit elkaar. Overal is informatie te vinden over de praktische afhandeling van de scheiding. En ondanks dat er genoeg informatie is, lukt het niet om het tot een goed einde te brengen. Julie maken ruzie, de communicatie is verre van effectief en iedereen staat onder grote druk. Dit is hoe veel scheidingen verlopen. Het kan ook anders! Scheiden is een rouwproces, een proces van afscheid nemen van het toekomstbeeld, van het huis, van families en nog veel meer. Om het verlies niet te hoeven voelen wordt het bedekt met conflict. Met de SCHIP-aanpak gaan jullie met elkaar onderzoeken welk verlies er onder jullie conflict ligt.

SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict- en verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap. De SCHIP-aanpak is een postrelationeel rouwtraject dat jullie als ex-partners samen doorlopen Er is aandacht voor datgene dat jullie hebben verloren, voor elkaars kwetsuren en voor het geschonden vertrouwen. Met als uiteindelijk doel dat jullie opnieuw met elkaar kunnen verbinden als ‘partners in ouderschap’. Ooit zijn jullie vol goede moed aan jullie relatie begonnen. Het zou in feite ook vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het mislopen van de relatie, deze ook samen in alle zorgvuldigheid en respect naar elkaar toe wordt beëindigd. Het is misschien een van de meest hardnekkigste misvattingen dat ex-partners elkaar moeten loslaten. Dit is namelijk een onmogelijke opdracht aangezien je elkaar tot in lengte van dagen op alle hoogte en dieptepunten in het leven van jullie kinderen en van elkaar, gaat tegenkomen.

Vandaar dat de SCHIP-aanpak er met name op gericht is jullie opnieuw met elkaar te verbinden. Een verbinding die recht doet aan de nieuw ontstane situatie. Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht is. Het betekent hard werken en boven al dat jullie beiden gemotiveerd zijn om dit te bereiken. Maar als dit lukt worden de kinderen gevrijwaard van de keuze tussen papa of mama. Dit gun ik ieder kind van gescheiden ouders. Evenals ik alle ex-partners gun dat zij hun verlies kunnen verwerken om vervolgens weer te verbinden met zichzelf en elkaar. Met de SCHIP aanpak wordt dit bewerkstelligd. Vecht voor je scheiding en ga naar www.schipaanpak.nl of stuur een mail naar info@paulinelinkerhofmoerman.nl

Ik ben een gecertificeerde SCHIP-expert behandelaar, mijn licentienummer is 049.