Gezinstherapie

Pauline Linkerhof-Moerman

Wanneer gezinstherapie?


Gezinstherapie wordt ingezet bij verschillende vraagstukken.
Enkele voorbeelden:
- Onderlinge conflicten
- Gedragsproblemen bij een van de kinderen of ouders
- Verslavingsproblematiek bij een van de gezinsleden
- Scheiding en/of samengesteld gezin
- (levensbedreigende) Ziekte of overlijden binnen het gezin

De gezinstherapie
Bij gezinstherapie wordt er vanuit gegaan dat iedereen in contact staat met anderen en zijn omgeving. De reactie van de een geeft een reactie van de ander. Er is geen duidelijk begin of eind van de communicatiereeks die is ontstaan. Ieder probleem of klacht heeft dan ook effect op elk gezinslid.

In het gezinsleven worden er verschillende levensfases doorlopen, de gezinscyclus. Wanneer er moeilijkheden in deze gezinscyclus ontstaan, is de inzet van gezinstherapie wellicht nodig. Binnen gezinstherapie worden de ontstane posities en patronen in kaart gebracht om vervolgens te onderzoeken wat de gewenste situatie is. Met elkaar wordt ook gekeken wat de betekenis van de klacht of het probleem is voor ieder gezinslid. Er wordt uitgebreid onderzocht wat de eventuele nieuwe situatie voor een ieder betekent, voordat er een verandering wordt aangegaan.

Het belangrijkste is dat er gekeken wordt naar het geheel van interacties en dat alle gedragingen gezien worden als een vorm van communicatie tussen de gezinsleden. Er wordt gewerkt met de krachten van het gezin en van elk individu. In eerdere situaties heeft het gezin de fase overgangen positief doorlopen, deze krachten worden opnieuw benut met als doel begrip, steun en vooral plezier in het gezin te creƫren.